HT6cm – 玻璃管瓶配水松塞
2017-06-28
HJ400
2018-01-19

HJ200OCT-4LUG

分類:

HJ200OCT-4LUG 八角瓶配金色四旋蓋

容量: 200ml

高: 107.5mm

直俓: 60mm

每箱數量 : 80 個

 

HJ200-OCT-4LUG 配有金色四旋蓋

HJ200-OCT-CT, 有金色和銀色鋁蓋可供選擇

瓶身有凹位方便貼商標貼紙